ร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ สาขา 2

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ ที่ดีที่สุด บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

ร้านมิตรภาพแบตเตอรี่สาขา 2 เป็นร้านสาขาที่สองของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพแบตเตอรี่ ที่เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2537 . . . ทางบริษัทมีพนักงานและสาขาพื้นที่อยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากลูกค้าตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา

โดยเมื่อปี 2556 เป็นต้นมา ตลาดการค้าทางอินเตอร์เน็ตกลายเป็นที่สนใจของทุกธุรกิจ ทางบริษัทของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และได้สร้างเว็บไซต์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่อาจมีการเสียกลางทาง และไม่สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้อย่างทันท่วงที จึงอาจจะใช้บริการการค้นหาทางอินเตอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับช่างแบตเตอรี่โดยตรง . . . ซึ่งมิตรภาพแบตเตอรี่สาขาใหญ่ทั้ง 1 และ 2 ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่กับลูกค้าที่รถเสียทั้งในและนอกสถานที่เรื่อยมา ซึ่งได้รับความไว้ใจและมีลูกค้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเราจึงพัฒนาขีดความสามารถทั้งในเรื่องการจัดการภายใน, คุณภาพและราคาของแบตเตอรี่รถยนต์ และความเชี่ยวชาญของช่าง ทั้งในเรื่องความรู้ทางเทคนิค และ คุณภาพของการให้บริการกับลูกค้า รวมไปถึงความชำนาญของการเข้าถึงรถของลูกค้าในทุกพื้นที่ของกรุงเทพอย่างรวดเร็วโดยการศึกษาเส้นทางของถนนในกรุงเทพเป็นอย่างดี

ในเรื่องของราคาและคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ ทางบริษัทห้างหุ้นส่วน มิตรภาพแบตเตอรี่ เป็นตัวแทนรายใหญ่ของบริษัทค้าส่งแบตเตอรี่รถยนต์ หลายยี่ห้อ ในประเทศไทย ซึ่งทำให้ร้านแบตเตอรี่ของเราสามารถซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ในปริมาณมาก พร้อมราคาที่ถูก และนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ร้านของเราสามารถจำหน่ายและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ให้กับลูกค้า ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

กว่าเราจะมาถึงทุกวันได้ ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการกับมิตรภาพแบตเตอรี่ทั้งสาขา 1 และ 2 ที่ให้ความไว้วางใจพวกเราเป็นอยางดีตลาอดมา

ส่งแบตเตอรี่รถยนต์
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์