เงื่อนไขและขั้นตอนการเคลมแบตเตอรี่รถยนต์ หากเกิดปัญหาเนื่องจากขั้นตอนผลิต

ประกันและเคลมแบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ที่ได้รับการติดตั้งจากทางร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ทุกสาขา ถ้าลูกค้าประสบปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์ที่เสีย เนื่องจากจากขั้นตอนของการผลิต คือ เสื่อมสภาพก่อนหมดการรับประกันจากทางผู้ผลิตแบตเตอรี่ยี่ห้อนั้นๆ. ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะมีมีขั้นตอนในการส่งเคลมแบตเตอรี่ไปยังผู้ผลิตดังต่อนี้


1. โทรหาร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ สาขาที่สั่งซื้อหรือใช้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ (batterymittapap.com สาขา 1 , carbatterymp.com สาขา 2 , sautoservice.com สาขา 3) เพื่อจะทำการนัดวันและเวลาเพื่อไปทำการตรวจเช็ควิเคราะห์แบตเตอรี่รถยนต์ลูกที่เกิดปัญหา ให้บริการในเขตพื้นที่บริการ (ดูสาขาร้านแบตเตอรี่รถยนต์ กรุงเทพและปริมณฑล) เท่านั้น ร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ทุกสาขา จะเตรียมเครื่องมือเพื่อทำการเช็คและวิเคราะห์ระบบไฟรถยนต์ และระบบแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งถ้าวิเคราะห์ในขั้นต้นแล้ว พบว่าแบตเตอรี่รถยนต์เสียจากการกระบวนการผลิต ทางร้านจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ แต่หากไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากการผลิตแบตเตอรี่หรือไม่ . ก็จะส่งการส่งไปทางบริษัทผู้ผลิตเพื่อทำการ ตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางร้านจะมีแบตเตอรี่รถยนต์ไว้สำรองเพื่อให้ลูกค้ามีรถใช้ในระหว่างที่ รอผลตรวจจากบริษัทผู้ผลิต แบตเตอรี่รถยนต์ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบ ประมาณ 3-4 สัปดาห์


2. หากผลการตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่ที่เสียมาจากบริษัทที่ผลิต ทางผู้ผลิต จะเคลมส่งแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหม่มาให้กับลูกค้า . . . แต่ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าแบตเตอรี่รถยนต์ไม่เสีย ทำการชาร์จใช้งานได้ปกติ ทางผู้ผลิตจะส่งแบตเตอรี่รถยนต์ลูกเดิมกลับมาให้พร้อมทั้งเอกสารผลการวิเคราะห์แบตเตอรี่รถยนต์จากบริษัทผู้ผลิตส่งให้ลูกค้าว่าสาเหตุเกิดจากอะไร


3. ทางร้านจะส่งช่างทำการวิเคราะห์เบื้องต้นในวันที่ไปตรวจเช็ค แบตเตอรี่หากแบตเตอรี่เป็นปกติ แต่เกิดจากระบบรถยนต์มีปัญหา เช่น ไดชาร์จไม่ทำงาน, ไฟรั่ว เปิดไฟทิ้งไว้ เป็นต้นทางลูกค้าจะมีค่าบริการในการตรวจสอบ 300 บาท


4  กรณีส่งแบตเตอรี่เข้าโรงงานแล้วได้แบตเตอรี่ใหม่ ทางร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ จะนำแบตเตอรี่ไปติดตั้งให้ โดยไม่คิดค่าบริการ แต่ถ้าได้แบตไม่เสียได้ลูกเดิมกลับมา ทางลูกค้ามารับที่หน้าร้านจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากลูกค้าต้องการให้ร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ ไปนำไปคืนให้และติดตั้งให้จะมีโดยจะมีค่าบริการ ซึ่งอัตราค่าบริการเบื้องต้น 300 บาทต่อครั้ง


5. กรณีที่ลูกค้าได้รับแบตเคลมลูกเดิมที่ส่งกลับจากทางโรงงานผู้ผลิต แต่ยังมีข้อข้องใจ ทางร้านมิตรภาพแบตเตอรี่ จะประสานไปยังทางโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อส่งทีมงานช่างเทคนิคมาเพื่อทำการวิเคราะห์ตรวจเช็คระบบรถของลูกค้า ให้อีกครั้งหนึ่ง


ด้วยความปรารถนาดี จากทีมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพแบตเตอรี่ ทุกสาขา